Interneta mārketinga jaunumi, tendences, pētījumi, kā arī noderīgi padomi un idejas. Tiks apskatītas šādas tēmas: interneta mārketings, e-pasta mārketinga blogs, sociālo mediju mārketings, seo, interneta mārketings un sociālie mediji.
 
Poligrāfijas pakalpojumi, kalendāri un bukleti.

Archive for the 'Budžets' Category

Partiju aģitēšanā gaidāmas būtiskas izmaiņas


Kā informē Tvnet.lv, 25. februārī Saeimas deputāti skatīs divus likumprojektus saistībā ar partiju finansēšanu un aģitēšanu pirms vēlēšanām. Ja grozījumus pieņems, vēlēšanu laikā gaidāmas vairākas būtiskas izmaiņas. Iespējams, mēnesi pirms parlamenta un Eiroparlamenta vēlēšanām būs aizliegtas reklāmas televīzijā un radio.

Tāpat turpmāk politiskās partijas varētu finansēt no valsts budžeta. Šādu priekšlikumu jau atbalstījusi valdība. Grozījumu mērķis ir samazināt partiju atkarību no ziedotājiem, mazināt nelikumīgu finansēšanu, kā arī paaugstināt partiju administratīvo kapacitāti, tādējādi atrisinot partiju finansēšanas problēmas. Tāpat deputāti lems, vai atbalstīt priekšlikumu samazināt partiju tēriņus – ziedojumu summas un priekšvēlēšanu perioda izdevumus. “Jaunais laiks” piedāvā priekšlikumu, paredzot, ka ziedojuma apjoms vienai partijai gada laikā nedrīkst pārsniegt 50 minimālās mēnešalgas jeb 9000 latu. Patlaban likumā noteikta divreiz lielāka summa.

Izmaiņas skars arī vēlēšanu iecirkņu darba laiku Saeimas vēlēšanu dienā – tas būs saīsināts par divām stundām – no pulksten septiņiem rītā līdz astoņiem vakarā. Šobrīd vēlēt var līdz desmitiem vakarā.

Info: Tvnet.lv


Archive for the 'Budžets' Category

Partijas LPP/LC aicinājums labot kļūdas


Partijas LPP/LC Saeimas frakcija izplatījusi aicinājumu valdošajai koalīcijai nekavējoties izlemt par Saeimas ārkārtas sēdes sasaukšanu vēl šogad, lai grozītu 2010. gada budžetu un labotu kļūdas.
Frakcija piedāvā samazināt iedzīvotāju ienākuma nodokli līdz 23 %, samazināt uzņēmuma ienākumu nodokli līdz 10 %, kā arī samazināt PVN ar tūrisma nozari saistītiem pakalpojumiem līdz 10 %.

Frakcija uzskata, ka, apstiprinot šos grozījumus nodokļu likumos, tiktu novērsta uzņēmumu motivācija pārreģistrēties citu valstu jurisdikcijās, tie nebūtu ieinteresēti slēpt patiesās algas un ienākumus, tādējādi samazinot 2010. gada valsts budžeta ieņēmumus. «Uzskatām, ka līdz Likuma par valsts budžetu 2010. gadam «iedarbināšanai» atlikušajās 10 dienās valdošajai koalīcijai ir visas iespējas pierādīt, ka tā mācās no savām kļūdām un nepakļauj valsts iedzīvotājus un uzņēmējus neprognozējamiem eksperimentiem,» teikts paziņojumā.

Info: Db.lv


Archive for the 'Budžets' Category

Nākamā gada budžets tiek apstiprināts valdībā


Valsts pamatbudžetā nākamgad plānoti ieņēmumi 3,69 miljardu latu apmērā, kas ir mazāk nekā šogad, kad pamatbudžetu veidoja 3,81 miljards latu.

Valsts speciālajā budžetā nākamgad plānoti nodokļu ieņēmumi 1 669 000 000 latu apmērā, kas ir vairāk nekā šogad, kad bija 1 435 900 000 latu, savukārt kopējie speciālā budžeta ieņēmumi nākamgad plānoti 1 781 488 152 latu apmērā.

Valsts speciālā budžeta izdevumi nākamgad plānoti 1 557 201 803 latu apmērā, salīdzinājumā ar 1 220 798 433 latiem šogad.

Mērķdotācijās pašvaldībām no pamatbudžeta paredzēti 369 250 704 lati, bet dotācijās pašvaldībām – 7 152 897 lati. Apropriācijas rezerve plānota 5 000 000 latu apmērā.

2009.gada budžeta projektā tiek paredzētas vairākas prioritātes. Līdzekļu nodrošināšanai ES fondu līdzekļu apgūšanai kopumā paredzēti 926,9 miljoni latu, kas veido 16% no kopējiem valsts konsolidētā budžeta izdevumiem.

Aktuālu sociālo problēmu risināšanai, piemēram, 2,7 miljoni latu paredzēti minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 160 latiem uz 180 latiem ar 2009.gada 1.janvāri.

3,1 miljons latu paredzēts valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta invalīdam kopš bērnības apmēra palielināšanai no 50 latiem mēnesī līdz 75 latiem mēnesī ar 2009.gada 1.janvāri, 2,3 miljoni latu – piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu apmēra palielināšanai no 50 latiem līdz 75 latiem mēnesī ar 2009.gada 1.janvāri.

71,6 miljoni latu paredzēti piemaksas pie vecuma pensijas apmēra palielināšanai par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, visiem vecuma pensijas saņēmējiem neatkarīgi no vecuma pensijas apmēra ierobežojuma, no 0,40 latiem līdz 0,70 latiem ar 2009.gada 1.janvāri.

Paredzēti nepieciešamie līdzekļi pensiju indeksācijai, kā arī citām sociālajām vajadzībām.

Salīdzinājumā ar 2008.gada plānu likumprojektā paredzēts papildu finansējums iepriekšējos gados uzsākto pasākumu nodrošināšanai, tostarp šādiem nozīmīgākajiem pasākumiem: 21,6 miljoni latu – programmai “Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO”, 12,9 miljoni latu – iemaksām Eiropas Kopienas budžetā, 68,9 miljoni latu – Valsts parāda vadībai, 67 miljoni latu – no 2008.gada 1.septembra paaugstinātās pedagogu darba samaksas palielinājuma par 60 latiem nodrošināšanai pilnam gadam.

Tāpat 22,3 miljoni latu – Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanai, 2,6 miljoni latu – dotācijai Liepājas un Ventspils lidostai iekšzemes lidojumu nodrošināšanai, viens miljons latu – jaunu tiesnešu un tiesu darbinieku amatu vietu izveidei Administratīvajā rajona tiesā, 1,2 miljoni latu – lauksaimniecības skaitīšanas 2010.gadā un Tautas skaitīšanas 2011.gadā sagatavošanas darbiem un norisei.

1,5 miljoni latu paredzēti brīvpusdienu nodrošināšanai 1.klases skolēniem 2008./2009.mācību gada otrajā semestrī un 2009./2010.mācību gada pirmajā semestrī, viens miljons latu – 2009.gada Eiropas čempionāta basketbolā sievietēm organizēšanai, 0,6 miljoni latu – ieslodzīto uzturēšanai, jo, īstenojot efektīvu sodu politiku, ieviestas izmaiņas nosacītā soda piemērošanā, u.c.

Nākamā gada budžets veidots, ņemot vērā prognozes, ka iekšzemes kopprodukts nākamgad pieaugs par 2%, gada inflācija būs 7,6%, bet darba meklētāju īpatsvars – 8,1%.

Valdība šodien akceptēja arī vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaru 2009.-2011.gadam. Tajā plānots, ka konsolidētā budžeta ieņēmumi 2010.gadā būs 5,83 miljardi latu, bet izdevumi – 6,09 miljardi latu. Budžeta deficīts plānots 1,32% apmērā no IKP.

2011.gadā konsolidētā budžeta ieņēmumi plānoti 6,26 miljardu latu apmērā, bet izdevumi – sešu miljardu latu apmērā. Budžetā plānots 1,2% pārpalikums.

Kā ziņots, darbā pie valsts budžeta valdība iepriekš nolēma samazināt nākamā gada izdevumus par 10,67%, kā arī par 10% līdz nākamā gada vasarai samazināt štata vietas valsts pārvaldes iestādēs. Ar premjera rīkojumu tika iesaldēts atalgojums arī pārstāvjiem valsts kapitālsabiedrībās.

Finanšu ministrs Atis Slakteris (TP) uzskata, ka, lai arī šobrīd ekonomiskā lejupslīde pasaulē sasniegusi globālus apmērus, svarīgi ir tas, kādus pasākumus katra valsts ir paredzējusi šīs krīzes ietekmes mazināšanai.

Nākamā gada budžets ir izveidots ar deficītu, kas ir viens no stimulējoša rakstura fiskālajiem instrumentiem. Tāpat būtiski ir turpināt tautsaimniecības stimulēšanas pasākumus ar nodokļu likumdošanas palīdzību, kā arī nodrošināt budžeta līdzekļus Eiropas Savienības (ES) fondu apguvei un saglabāt atbalstu investīciju projektiem – tas viss ir paredzēts 2009. gada budžeta projektā, uzskata ministrs.

Lai arī valsts budžeta ietvars ir stingri matemātiski noteikts, to plānošanu nav iespējams veikt mehāniski. Katra budžeta programma sevī ietver reālus pasākumus un plānotos rezultātus, tādēļ, samazinot budžeta izdevumus, bija svarīgi izmantot funkcionālu pieeju. Valdībā tika noteikti samazināšanai nepakļaujamie budžeta izdevumi, piemēram, līdzfinansējums ES fondu apguvei, finansējums sociālajiem pabalstiem un pensijām. Tikai tad ministru uzdevums bija izvērtēt sava resora iestāžu funkcijas un iespēju tās optimizēt, ietaupot budžeta līdzekļus, norāda Slakteris.

Viņš atzīmē, ka par vienu no valsts 2009. gada budžeta prioritātēm noteikta ES fondu līdzekļu apguve, kas joprojām būs balsts tautsaimniecības attīstībai ilgtermiņā. Tāpat budžetā iestrādāts būtisks izdevumu palielinājums dažādu sociālo problēmu risināšanai. Piemēram, lai ar 2009.gada 1.janvāri nodrošinātu minimālās mēneša darba algas paaugstināšanu no 160 līdz 180 latiem, budžetā paredzēti 2,7 miljoni latu.

Slakteris šodien žurnālistiem pieļāva, ka jau starp lasījumiem Saeimā, iespējams, varētu nākties pārskatīt nākamā gada IKP prognozi – vēl vairāk samazinot izdevumus. Tāpat turpinoties ekonomikas lejupslīdei un nodokļu ieņēmumu samazinājumam, valdībai, iespējams, jau nākamā gada sākumā nāksies veikt budžeta grozījumus, tos koriģējot atbilstoši esošajai situācijai.


Archive for the 'Budžets' Category

Latvijas budžeta struktūra


Finanšu ministrija gatavo valsts makroekonomiskās attīstības scenāriju un nodokļu ieņēmumu prognozes, ko apstiprina Ministru kabinets.

Nozaru ministrijas gatavo savas nozares budžeta pieprasījumus, līdzekļu papildus pieprasījumus prioritāriem pasākumiem, tos apkopo Finanšu ministrija un iesniedz Ministru kabinetā.

Ministru kabinets akceptē makroekonomiskās attīstības scenāriju, nodokļu ieņēmumu prognozes, budžeta prioritātes, katras ministrijas izdevumu maksimālo apjomu nākamajam gadam. Visi ministriju budžeta pieprasījumi un pieteiktās budžeta prioritātes tiek diskutētas Ministru kabinetā un lēmums par finansējuma sadali tiek pieņemts Ministru kabinetā. Ministru kabinets akceptē arī likuma par valsts budžetu projektu un iesniedz to Saeimā.

Saeima izskata valsts budžeta likumprojektu divos lasījumos un lemj gan par ieņēmumu daļu, gan par izdevumu daļu – likumdevējiem ir tiesības mainīt jebkuru normu MK sagatavotajā valsts budžeta likumprojektā.

Informācija ņemta www.fm.gov.lv


Archive for the 'Budžets' Category

Zaļo un zemnieku savienība neapstiprinās pašreizējo budžetu


Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) negrasās piekrist nākamā gada budžeta projektam tā pašreizējā variantā, – to partija šodien darījusi zināmu arī koalīcijas partneriem valdības partiju pārstāvju sanāksmē.

“Mūsu viedoklis nemainās, un es nezinu, ar ko tas beigsies,” aģentūrai LETA sacīja ZZS Saeimas frakcijas vadītājs Augusts Brigmanis.

Brigmanis norādīja, ka valdībai ir noteikti jādiskutē ar arodbiedrībām. Partija saprotot, ka varbūt nav iespējams nākamgad algas palielināt par 17%, bet tad vajadzētu rast iespēju tās palielināt vismaz par 5-7%, uzsvēra Brigmanis.

ZZS šovakar valdes sēdē nolēmusi, ka nevar atbalstīt budžeta projektu tā pašreizējā variantā.

Redzot ZZS nepiekāpību, premjera pārstāvētās partijas LPP/LC Saeimas frakcijas vadītājs Andris Bērziņš koalīcijas padomē izteicis Brigmanim priekšlikumu sākt pašam veidot valdību.

Bērziņš aģentūrai LETA sacīja, “lai nu kas, bet Brigmanim veselā saprāta gan pietiek”, un pauda pārliecību, ka ZZS tomēr atbalstīs nākamā gada budžeta projektu.

Bērziņš arī norādīja, ka saskaņā ar jaunākajiem datiem pat šā gada budžets pildoties daudz gausāk, nekā tika plānots iepriekš.

Tomēr domstarpību dēļ, visticamāk, budžetu var neizdoties iesniegt Saeimā oktobra sākumā. Tautas partijas (TP) Saeimas frakcijas vadītājs Māris Kučinskis aģentūrai LETA apstiprināja, ka tikai pēc tam, kad par budžetu būs izdiskutēts valdībā, to plānots iesniegt Saeimā.

Tikmēr Saeimas kuluāros atsevišķu politiķu skepsi par nākamā gada valsts budžeta projektu vairo aizdomas, ka TP pārziņā esošā Finanšu ministrija situāciju iezīmē daudz sliktāku, lai pēc laika varētu palepoties ar valsts izaugsmi un uzņemties valdības vadītāja amatu.

Kučinskis minētās runas nosauca par “pilnīgām muļķībām” un norādīja, ka arī premjers pats rūpīgi seko līdzi katram budžeta ciparam.

informācija no Diena.lv 
Interneta mārketinga jaunumi, tendences, pētījumi, kā arī noderīgi padomi un idejas. Tiks apskatītas šādas tēmas: mārketings un interneta mārketings, e-pasta mārketings, interneta mārketings, mājas lapu optimizācija - SEO, mārketings, sociālie mediji un sociālo mediju mārketings.
 

START.LV