Partiju pārkāpumi Saeimas vēlēšanās


Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (turpmāk – KNAB) ir pabeidzis politisko partiju iesniegto 9.Saeimas vēlēšanu deklarāciju pārbaudi. 2006.gads un 9.Saeimas vēlēšanas ir bijušas ļoti nozīmīgas politisko organizāciju (partiju) finansiālās darbības likumības nodrošināšanā.

No vienas puses tautas priekšstāvji ir izdarījuši demokrātisku izvēli un vienojušies par tāda normatīvā regulējuma pieņemšanu, kas paredz striktus ierobežojumus politisko partiju finansēšanai un atbildību par šo noteikumu pārkāpumiem. No otras puses KNAB, ir pienākums uzraudzīt, vai partiju faktiskā rīcība ir bijusi atbilstoša likuma prasībām. Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā noteikto ierobežojumu mērķis ir nodrošināt partijām pēc iespējas vienlīdzīgākus apstākļus priekšvēlēšanu kampaņas īstenošanai un vēlētāju gribas ietekmēšanai. Parlamentārās demokrātijas sistēmā likuma ievērošana nodrošina tiesisko paļāvību, ka visām iesaistītajām pusēm ir vienlīdzīgas iespējas un neviens negūst tādas priekšrocības, kas nav pieejamas pārējiem.

Pārbaužu ietvaros ir konstatēts, ka vairākas politiskās partijas nav ievērojušas likuma prasības. Nozīmīgākie atklātie pārkāpumi:

Pabeidzot pārbaudi saistībā ar likumības ievērošanu 2006.gada Saeimas vēlēšanās, KNAB sniedz pārskatu par atklātajiem pārkāpumiem un veiktajiem pasākumiem to novēršanai. No 19 partijām un to apvienībām, kas piedalījās Saeimas vēlēšanās 2006.gadā:

  • 7 partijas sauktas pie administratīvās atbildības par politisko partiju finansēšanas noteikumu pārkāpšanu, tai skaitā 5 partijas – arī par priekšvēlēšanu izdevumu apmēra ierobežojumu neievērošanu, uzliekot naudas sodus kopumā 12 650 latu apmērā;
  • minētās 5 partijas vai to apvienības pārsniegušas priekšvēlēšanu izdevumu ierobežojumus kopumā par 941 492,32 latu;
  • ir secināts, ka partiju iesniegtajās deklarācijās nav norādīti ar vēlēšanu kampaņu saistīti izdevumi kopumā par 1 130 170,49 latiem.

Astoņu politisko partiju iesniegto vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju norādītajā informācijā nav konstatētas neatbilstības likumu prasībām. Tās ir partijas “Māras Zeme“, partija “Visu Latvijai“, partija “Mūsu zeme”, partija “Tēvzemes savienība”, partija “Nacionālā Spēka Savienība”, partija “Eiroskeptiķi”, partija “Jaunie Demokrāti” un Pensionāru un Senioru partija.

Informācija no KNAB.lv

Leave a Reply


 
Interneta mārketinga jaunumi, tendences, pētījumi, kā arī noderīgi padomi un idejas. Tiks apskatītas šādas tēmas: mārketings un interneta mārketings, e-pasta mārketings, interneta mārketings, mājas lapu optimizācija - SEO, mārketings, sociālie mediji un sociālo mediju mārketings.
 

START.LV